Roman Abramovich

Czołowy rosyjski producent stali Ervaz zgodził się zapłacić 2,3 miliarda dolarów za swój amerykański odpowiednik Oregońskie Zakłady Przemysłowe.

Ten interes zostawiłby swój ślad w Ameryce Północnej, gdzie te stalowe płyty mogłyby być użyte w oregońskim biznesie płytowym. Rosyjski (żydowski) miliarder Roman Abramovich ma 41% udziałów w Ervaz, która chce globalnie rozszerzać swoje wpływy wśród producentów stali.

Połączone przedsiębiorstwa produkują 16,8 miliona ton stali rocznie.

Ervaz proponuje 63,25 dolara za udział dla Oregońskiego Koncernu Stalowego, 22,3% premii od przeciętnego kursu akcji w poprzednich trzech tygodniach.

Rury

Oregoński Koncern Stalowy rekomendował ofertę dla akcjonariuszy firmy. „Jesteśmy podekscytowani z powodu połączenia tych przedsiębiorstw, który pozwoli szybciej się rozwijać do najbardziej dochodowego segmentu stalowego” powiedział Alexander Frolov, prezes Ervaz. Przyznał, że to połączenie tworzy największego producenta stali i daje Ervas dostęp do północno amerykańskiego biznesu gazowego i ropowego.

Umieszczony na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych, Ervaz posiada trzy największe zakłady stalowe w Rosji, i inne w Czechach i Włoszech.

Ma także swoje interesy w wydobyciu węgla i rud żelaza.

Oregońskie Zakłady Stalowe znajdują się w Portland, Oregonie, a także mają swoje oddziały w Colorado i Alberta w Kanadzie.